Kem dưỡng tái tạo, bảo vệ da Dược Mỹ phẩm Dalton Natural Correcteur Care Cream M

1.230.000

Mỹ phẩm Dalton

Công thức kem dưỡng da Dược mỹ phẩm Dalton Natural Correcteur Care Cream M được phát triển đặc biệt cho loại da trưởng thành và da có nhu cầu chăm sóc cao.

Kem dưỡng tái tạo, bảo vệ da Dược Mỹ phẩm Dalton Natural Correcteur Care Cream M

1.230.000