Lona.top xây dựng và duy trì Website này như một công cụ cung cấp thông tin và dịch vụ cho khách hàng và người sử dụng internet. Khi truy cập vào trang web này đồng nghĩa là người sử dụng đồng ý với các điều khoản, điều kiện quy định của Lona.top. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản và điều kiện tại trang web, người sử dụng nên chấm dứt việc truy cập vào trang web ngay lập tức.

Tất cả thông tin trên trang web này chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, cấm không được sử dụng cho các mục đích thương mại mà không được sự đồng ý trước của Lona.top bằng văn bản.

  1. PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH

Việc truy cập và sử dụng Website của quý khách sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà không cần tham chiếu đến xung đột với các quy định pháp luật, quý khách đồng ý chấp nhận quyền phán quyết tối cao của tòa án nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 

  1. BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

2.1  Các thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “nhãn hiệu”) cũng như nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin, truyền thông, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là “nội dung”) có trên hoặc có sẵn trên Website thuộc về Lona.top, các nhà cung cấp nội dung và bên cấp phép. Quý khách nên cho rằng tất cả các nhãn hiệu và nội dung trên Website được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành trừ khi có ghi chú khác.

2.2  Quý khách không được sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, phân phối, tái xuất bản, tải về, gửi hoặc truyền tải nhãn hiệu và nội dung dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện tử, sao chép cơ học hoặc ghi âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng các nhãn hiệu và nội dung có trên hoặc có sẵn trên Website sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại. Sử dụng trái phép các nhãn hiệu hoặc nội dung có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, và các đạo luật dân sự và hình sự. Tất cả các quyền của chúng tôi được bảo lưu.

 

  1. HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG

Quý khách hàng không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu phản loạn, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc tài liệu trái pháp luật hoặc bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là một hành vi phạm tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng tài liệu kể trên.

 

  1. LIÊN KẾT

4.1  Website có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ ba (“các trang liên kết”). Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên các trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết. Việc chúng tôi cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba không được hiểu như một sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ, hoặc sáp nhập liên quan đến các trang web này, chủ sở hữu của chúng, hoặc các nhà cung cấp.

4.2  Các trang liên kết có thể có quy định, chính sách riêng tư, điều khoản bảo mật, điều khoản truyền tải thông tin cá nhân và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản được cung cấp trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Nếu quý khách truy cập các liên kết này, xin vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, thông báo và chính sách tương ứng.

 

  1. KHÔNG BẢO ĐẢM

5.1  Chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong Nội dung Lona.top hay bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra, sản xuất hoặc cung cấp Website không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên phát sinh từ việc truy cập, sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập, sử dụng Website của quý khách.

5.2  Bất kỳ nội dung tải về, tải lên hoặc thu được thông qua việc sử dụng Website được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng quý khách. Trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến​​, tư vấn, dịch vụ, hàng hóa và các thông tin khác được cung cấp thông qua Website hoặc trên Internet nói chung là hoàn toàn thuộc về quý khách.

 

  1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Nội dung Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót này. Chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web. Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Quý khách đồng ý rằng Lona.top và bất kỳ nhân viên liên quan, giám đốc hoặc các công ty thành viên và chi nhánh sẽ không chịu trách nhiệm, kể cả trong hợp đồng hay do sai sót cá nhân, đối với bất kỳ thiệt hại hay trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên (bao gồm nhưng không hạn chế bởi thua lỗ, chi phí mua sắm dịch vụ thay thế hoặc mất cơ hội) phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Website hoặc một trang liên kết, chậm trễ hoặc không thể sử dụng Website hoặc một trang liên kết, ngay cả khi chúng tôi nhận thức được khả năng xảy ra thiệt hại. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải bất kỳ loại virus có thể lây nhiễm thiết bị của quý khách, thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc hư hỏng, điện thoại hoặc các vấn đề kết nối khác như không có khả năng truy cập vào nhà cung cấp dịch vụ internet của quý khách, truy cập trái phép , trộm cắp, lỗi hệ điều hành, đình công, các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. Dù chúng tôi đã nỗ lực hết khả năng tài chính hợp lý để đảm bảo an ninh và bảo trì Website, chúng tôi không thể và không đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Website.

 

  1. CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quý khách đã đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi quy định các điều khoản  cụ  thể quản  lý việc thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách. Theo đó, quý khách đã đồng ý với các điều khoản bảo mật thông tin của chúng tôi và cho phép chúng tôi thu thập và chuyển giao dữ liệu cá nhân của quý khách theo các điều khoản trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

 

  1. BẢO MẬT THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI KHÁCH HÀNG

Trừ trường hợp theo quy định hiện hành của pháp luật và Sách Quyền Riêng Tư  của chúng tôi, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà quý khách gửi đến Website bằng thư điện tử, thư bưu điện hay tương đương, bao gồm cả các dữ liệu, câu hỏi, ý kiến​​, đề nghị hay tương tự sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Chúng tôi có quyền tự do sử dụng các thông tin cung cấp bởi quý khách cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm sao chép, truyền dẫn, xuất bản, phát sóng, và gửi thư, mà không có trách nhiệm bồi thường. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ can thiệp trái phép hoặc trái pháp luật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc giữa quý khách và chúng tôi (dù bằng thư điện tử hay phương thức khác), hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn bởi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc gian lận thông tin có trong hoặc truy cập thông qua liên lạc).

 

  1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1  Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực đó sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ, khả thi phù hợp nhất với điều khoản cũ và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng tiếp tục có hiệu lực.

9.2  Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách chặt chẽ các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào của chúng tôi.