Exuviance Probiotic Lysate Anti-Pollution Essence

Exuviance Probiotic Lysate Anti-Pollution Essence được cung cấp bởi nồng độ 10% của lysate probiotic, từ các vi khuẩn có trong sữa chua, tạo nền tảng tốt nhất cho da thẩm thấu các bước dưỡng chất tiếp theo, hỗ trợ cân bằng lại và tối ưu hóa sức khỏe của da.

Exuviance Probiotic Lysate Anti-Pollution Essence