Lăn Trị Mụn Aknicare Skin Roller

Công thức độc quyền với Triethyl citrate, Ethyl linoleate, Salicylic acid và GT-Peptide-10 hỗ trợ điều trị hiệu quả những tổn thương riêng lẻ, khó điều trị và đặc biệt được thiết kế dạng lăn bỏ túi giúp sử dụng thuận tiện.

Lăn Trị Mụn Aknicare Skin Roller