P’Cell Laser Tế Bào Gốc Phục Hồi Da Tổn Thương Và Bỏng (6 tuýp)

2.500.000

P’Cell Laser Tế Bào Gốc Phục Hồi Da Tổn Thương Và Bỏng giúp phục hồi tổn thương, bỏng da sau các tiến trình laser, IPL và các trị liệu sóng cao tần.

P’Cell Laser Tế Bào Gốc Phục Hồi Da Tổn Thương Và Bỏng (6 tuýp)

2.500.000