P’Cell Platinum Tế Bào Gốc Trẻ Hóa Và Tái Tạo Da (6 tuýp)

P’Cell Platinum Tế Bào Gốc Trẻ Hóa Và Tái Tạo Da (6 tuýp) giúp trẻ hóa và tái tạo tế bào da phù hợp cho sẹo, nám, nhăn mức độ vừa.

P’Cell Platinum Tế Bào Gốc Trẻ Hóa Và Tái Tạo Da (6 tuýp)